NBP polski bank emisyjny

Narodowy Banki Polski historia i zadania.

Oficjalnie historia Narodowego Banku Polskiego rozpoczęła się wraz z uchwaleniem w styczniu 1924 r. ustawy powołującej Bank Polski – poprzednika obecnego NBP. Nazwa nawiązywać miała instytucji finansowej powołanej w 1828 r. do emisji złotych polskich. Praktycznie instytucje finansowe związane z odrodzonym Państwem Polskim, rozpoczęły swoje prace jednak już w grudniu 1918 r.

Bank rozpoczął swoją pracę 28.kwietnia 1924 r. od wymiany marki polskiej na nowa walutę złoty polski. Po początkowych zawirowaniach sytuacja nowej waluty się ustabilizowała i do 1939 r. złoty polski pozostawał stabilną i silną walutą europejską.

Po zakończeniu II wojny światowej Narodowy Bank Polski pod nowa nazwą rozpoczął działalność już w 1945. Początkowo miał to być tak jak przed wojną bank jedynie emisyjny, jednak już w 1946 r. rozpoczął, bezpośrednią działalność kredytowo – oszczędnościową. Praktycznie do końca lat osiemdziesiątych NBP zajmował się obiema sferami działalności.

Zmiana nastąpiła wraz z transformacją ustrojową. Z Narodowego Banku Polskiego wyodrębniono sieć kilku banków komercyjnych,  natomiast NBP skupił się na działalności emisyjnej.

Obecnie Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym, odpowiedzialnym za prowadzenie polityki pieniężnej, skupia si na emisji pieniądza oraz miedzy innymi na podejmowaniu działań na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego, rozwoju systemu płatniczego, zarządzaniu rezerwami dewizowymi, obsłudze skarbu Państw.

Najważniejsze wydarzenia w najnowszej historii NBP to przeprowadzenie denominacji złotego w 1994 r. oraz powołanie w 1997 r. Rady Polityki Pieniężnej – kolegialnego organu odpowiedzialnego prowadzenie polityki pieniężnej Państwa.

Strona internetowa NBP www.nbp.pl

Zostaw komentarz

Shopping Cart
Scroll to Top