NBP polski bank emisyjny

Narodowy Banki Polski historia i zadania.

Oficjalnie historia Narodowego Banku Polskiego rozpoczęła się wraz z uchwaleniem w styczniu 1924 r. ustawy powołującej Bank Polski – poprzednika obecnego NBP. Nazwa nawiązywać miała instytucji finansowej powołanej w 1828 r. do emisji złotych polskich. Praktycznie instytucje finansowe związane z …

Narodowy Banki Polski historia i zadania. Czytaj więcej »