Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Ochrona Twojej  prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej prezentujemy Ci szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Twoimi danymi osobowymi.

Twoje dane są przetwarzane przez nas zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH:
 • Administratorem pozostawionych danych osobowych jest Firma KIK Investment sp. z o.o. , ul. Surowieckiego 8/52 02-785 Warszawa, NIP: 527 227 12 53, REGON: 016222640, adres e-mail: kik@kiki.waw.pl , zwany dalej: („Sklepem”).
 • Administrator przetwarza następujące dane osobowe przekazane w czasie procesu dokonania zakupów: imię, nazwisko, adres dostawy, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu.

2. TWOJE UPRAWNIENIA:

 • w każdym czasie masz prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • w każdym czasie masz prawo do żądania sprostowania/poprawiania danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • możesz żądać usunięcia danych osobowych w każdym czasie (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 • masz prawo do odwołania lub ograniczenia każdej ze zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych przez Sklep, a także przysługujących Ci uprawnień, możesz się skontaktować ze Sklepem za pomocą adresu mailowego: kik@kiki.waw.pl

 

 

 1.   CEL PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH:

Twoje dane przetwarzamy tylko w takim zakresie, w jakim wyrażasz na to zgodę lub w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 

 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów;
 • rozpatrzenia reklamacji i zwrotu;
 • przesyłania Ci informacji handlowych i marketingowych dotyczących sklepu;
 • prezentowania Ci reklam;
 • udzielania odpowiedzi na pytania oraz w celu obrony przed roszczeniami;
 • celach księgowych i podatkowych;
 • w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie przekazane w formularzu kontaktowym lub udzielania odpowiedzi na  Twoje  zgłoszenie reklamacyjne;
 • wykonania ciążących na Sklepie  obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

 

 1.     PODANIE DANYCH:
 • W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie Twoich danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 • Podanie Twoich danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danychstanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 1. SKUTEK NIEPODANIA DANYCH:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie;
 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu;
 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie. OKRES PRZETWARZANIA/PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

6. ODBIORCY DANYCH

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, z którymi współpracujemy  i korzystamy z ich usług. Poniżej lista możliwych odbiorców Twoich danych osobowych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego,
 • podmioty, które pomagają nam prowadzić stronę internetową, w tym komunikację z naszymi klientami  (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych),
 • firmy realizujące przesyłki/dostawę towarów,
 • podmioty obsługujące płatności na naszej stronie,
 • firmy zapewniające bieżącą obsługę prawną, przeprowadzające audyty etc.,
 • biuro księgowe,
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne,
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

7.BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa i najlepszymi praktykami, strona oraz formularze są szyfrowane za pomocą certyfikatu SSL.

8. PLIKI COOKIES/CIASTECZKA

Cookies powszechnie znane jako „ciasteczka” są to niewielkie pliki zapisywane na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę przez strony internetowe, które są przez niego odwiedzane. W plikach cookies zawarte są dane, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo.

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies. Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.),
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu,
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W naszym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
 • statystycznym,
 • marketingowym,
 • udostępniania funkcji Sklepu.

Stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 2. stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika;
 3. wydajnościowe – pozwalające zbierać informacje o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 4. funkcjonalne – pozwalające “zapamiętać” wybranych przez użytkownika ustawień;
 5. techniczne – niezbędne, aby Twój profil mógł prawidłowo działać, zapewnić bezpieczeństwo Twoich transakcji, utrzymać Twoją sesję, kiedy odwiedzasz i logujesz się na swój profil, zapamiętać, czy wyrażasz zgodę na wyświetlanie niektórych treści;
 6. reklamowe – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 7. statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer / Microsoft Edge

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

 9.KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych lub po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności – napisz na adres e-mail: kik@kiki.waw.pl

10. HOSTING STRONY.

Strona utrzymywana jest na  serwerze firmy nazwa.pl z siedzibą w  31-870 Krakowie ul. Mieczysława . Funkcje administratora hostingu wykonuje Agencja reklamowa KIK Investment

Shopping Cart
Scroll to Top