160 rocznica Powstania Styczniowego – nowe monety NBP

160 rocznica Powstania Styczniowego – nowe monety Narodowego Banku Polskiego.

W tym roku przypada 160 rocznica wybuchu najtragiczniejszego moim zdaniem powstania narodowego. Powstanie wybuchło w niesprzyjających warunkach, wcześniej niż było planowane w styczniu 1863r. Od samego początku nie posiadało jednolitej koncepcji walki, przywództwa, oraz poparcia całego społeczeństwa. Przyjęta koncepcja walki partyzanckiej rozproszonych oddziałów, źle wyekwipowanych i dowodzonych doprowadziła do licznych klęsk militarnych. Represje jakie spadły na uczestników po powstaniu spowodowały szereg tragedii i nieszczęść. Oczywiście były też dobre strony, które były następstwem tego zrywu narodowego. Uwłaszczenie chłopów na korzystniejszych nawet zasadach niż w Rosji spowodowało nieoczekiwanie rozwój gospodarczy Królestwa Polskiego. Pamięć o powstaniu rozbudziła natomiast „ducha narodu” i  okazałą się trampoliną, która pozwoliła odzyskać  niepodległość w bardziej sprzyjających warunkach.

2013_03___powstanie_styczniowe_10zl_R_big
150. rocznica Powstania Styczniowego 2 zł
Węgrów 1963 polskie termopile 20 zł 2020

Rocznica nie jest co prawda  „okrągła”. Z okazji  „okrągłej” 150 rocznicy Powstania Styczniowego 10 lat temu Narodowy Bank Polski, także wyemitował 2  monety. Jedną okolicznościową o nominale 2 zł oraz kolekcjonerską o nominale 10 zł.  Ponadto w 2020 r. wyemitowana została moneta z serii Polskie Termopile upamiętniająca bitwę pod Węgrowem rozegraną w ramach  Powstania Styczniowego w dniu 3.02.2020. Jak widać Powstanie Styczniowe należy do ulubionych dla naszych decydentów okresów historii. Nie dyskutujmy jednak za bardzo na ten temat,  bo z okazji obecnej rocznicy otrzymaliśmy bardzo ładną monetę srebrna o nominale 20 zł o pięknym awersie i rewersie oraz poprawną kompozycyjnie w wyglądzie monetę złota o nominale 200 zł.

Rewers srebrnej monety przedstawia z lewej strony pieczęć Rządu Narodowego z trójdzielnym herbem przedstawiającym wizerunek orła, Pogoń i postać Michała Archanioła, herb wieńczy zamknięta korona; w otoku pieczęci półkolem napisy, u góry: RZĄD NARODOWY, u dołu: RÓWNOŚĆ WOLNOŚĆ NIEPODLEGŁOŚĆ. Z prawej strony wizerunki polskich powstańców stanowiące fragment rysunku Walerego Eljasza--Radzikowskiego „Patrol powstańczy z 1863 r.”. W otoku półkolem napisy, u góry: 160. ROCZNICA, u dołu: POWSTANIA STYCZNIOWEGO.

Awers z prawej strony znajduje się  wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w. Poniżej orła napis: 20 / zł. Z lewej strony kompozycja składająca się ze stylizowanego sztandaru oraz broni z okresu Powstania Styczniowego – kos, szabli i karabinu. W otoku, u góry, półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2023

160 rocznica powstania styczniowego 20 zł 2023 2
160 rocznica powstania styczniowego 20 zł 2023

Moneta złota rewers: centralnie panoplium pochodzące ze sztandaru z okresu Powstania Styczniowego, przedstawiające kompozycję składającą się z broni, sztandarów oraz trójdzielnego herbu wzorowanego na pieczęci Rządu Narodowego, przedstawiającego wizerunek orła w koronie, Pogoń i postać Michała Archanioła, poniżej panoplium rok: 1863. W otoku półkolem napisy, u góry: 160. ROCZNICA, u dołu: POWSTANIA  STYCZNIOWEGO

Awers zawiera klasyczny centralnie wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w. W otoku półkolem napisy, u góry: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2023, u dołu: 200 ZŁ

160 rocznica powstania styczniowego 200 zł 2023
160 rocznica powstania styczniowego 200 zł 2023 2

Zostaw komentarz

Shopping Cart
Scroll to Top