20 zł 65. rocznica likwidacji getta w Łodzi 2009 r.

 139

Seria: brak
Nominał: 20 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 38.61 mm
Waga: 28.28 g
Stempel: zwykły
Naklad: 50000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: oksydowana
Data emisji: 2009-08-19
Cena emisyjna: 104 zł
Sprzedaż tego towaru jest potwierdzana fakturą VAT Marża

Dostępność: 3 w magazynie

SKU: SR-2009-20-ROC Kategoria: Tagi: ,

Rewers Wizerunek gwiazdy Dawida umieszczony centralnie w koronie stylizowanego wizerunku drzewa dębu. U góry półkolem napis: 65. ROCZNICA LIKWIDACJI. U dołu wizerunek fragmentu ogrodzenia z drutów kolczastych. Nad nimi napis: GETTA w ŁODZI.

Awers U góry z prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej, na tle stylizowanego wizerunku fragmentu muru z cegieł, napis: 20 ZŁ. Z lewej strony stylizowany wizerunek gałązki dębu. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz oznaczenie roku emisji: 2009. Pod lewą łapą orła znak mennicy: M/W.

65. rocznica likwidacji getta w Łodzi
● 29 sierpnia 1944 r. odjechał ostatni transport z getta w Łodzi, nazwanego przez Niemców Litzmannstadt Ghetto. To bardzo ważna
data w historii narodów – żydowskiego i polskiego. Getto w Łodzi było największym po Warszawie skupiskiem ludności żydowskiej na
okupowanych ziemiach polskich oraz najdłużej działającym gettem w Europie. W latach 1940–1944 Niemcy deportowali tu ponad 200
tysięcy osób.
● Przed drugą wojną światową Łódź była miastem wieloetnicznym. Najliczniejszą mniejszość narodową (ponad 200 tysięcy osób)
stanowili Żydzi. Okupacyjne władze niemieckie na początku 1940 r. utworzyły w Łodzi getto, w którym osadzono Żydów z Łodzi
i okolicznych miasteczek oraz ponad 20 tysięcy Żydów z Austrii, Czechosłowacji, Luksemburga i Niemiec. Getto było wielką fabryką,
pracującą na rzecz III Rzeszy Niemieckiej. W obozach zagłady śmierć poniosło ponad 180 tysięcy Żydów. Ocalało około 13 tysięcy, czyli
5 procent dawnej populacji Żydów łódzkich.
● Organizacja wewnętrzna getta w Łodzi posłużyła Niemcom jako model przy tworzeniu getta w Warszawie, a potem stała się wzorem
dla innych organizowanych przez nich gett. Jesienią 1941 r. Niemcy rozpoczęli przesiedlanie do Łodzi Żydów: z Pragi, Wiednia, Luksemburga
oraz z Niemiec – Berlina, Düsseldorfu, Emden, Frankfurtu, Hamburga, Kolonii. W ciągu miesiąca do getta trafiło 19 954 Żydów
z Europy Zachodniej, a w następnych miesiącach Niemcy przywieźli tu 18 tysięcy Żydów ze zlikwidowanych gett prowincjonalnych.
● W getcie funkcjonowało 100 fabryk i warsztatów (branża włókiennicza, skórzana, drzewna, metalowa i inne). Po masowych
wysiedleniach od stycznia do połowy września 1942 r., w trakcie których do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem (Kulmhof am Ner)
wywieziono ponad 72 tysiące niepracujących lub nienadających się do pracy mieszkańców getta (tzw. „elementu zbędnego”), getto stało
się jednym wielkim obozem pracy, zatrudniającym ponad 60 tysięcy żydowskich robotników. Dni od 5 do 12 września 1942 r. należą do
najtragiczniejszych w historii getta. Okres ten zwany jest „wielką szperą”, czyli deportacją dzieci do lat dziesięciu i osób powyżej
65. roku życia. Po tych masowych wysiedleniach pracę niewolniczą wykonywali niemal wszyscy mieszkańcy getta.
● W getcie panował głód, a śmierć zbierała obfite żniwo także z powodu wyniszczenia pracą ponad siły i szerzących się chorób.
Sprzyjały temu prymitywne warunki mieszkaniowe i sanitarne, będące przyczyną śmierci ponad 40 tysięcy mieszkańców getta.
● Zgodnie z polityką Niemców w getcie mogli pozostawać tylko ci, którzy nadawali się do pracy. Niezdolnych do pracy wysyłano
na śmierć do obozu w Chełmnie nad Nerem. Niemcy zgładzili w nim około 80 tysięcy Żydów. Pierwszy transport do Oświęcimia
(Auschwitz) odjechał 9 sierpnia 1944 r. Deportowanym wmawiano, że jadą w głąb III Rzeszy. Tak naprawdę ten pierwszy transport
oraz następne trafiały do komór gazowych obozu w Oświęcimiu-Brzezince (Auschwitz-Birkenau). Do 29 sierpnia 1944 r. Niemcy
wywieźli z getta ponad 67 tysięcy pozostałych mieszkańców.Z tej liczby, według szacunków Arnolda Mostowicza, przeżyło
około 12–15 tysięcy osób. Getto w Łodzi przestało istnieć. Pozostało w nim około 800-osobowe komando sprzątające. Większość
członków komanda przeżyła.
● Rysunek Abrahama Koplowicza, czternastoletniego chłopca, który w 1944 roku zginął w komorze gazowej, mógł być odwzorowany
na rewersie monety 2 zł Nordic Gold dzięki uprzejmości pana Eliezera Grynfelda, przyrodniego brata Abrahama Koplowicza.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „20 zł 65. rocznica likwidacji getta w Łodzi 2009 r.”
Shopping Cart
Scroll to Top