Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy

Początki Muzeum w Bydgoszczy sięgają ostatniego dwudziestolecia XIX wieku, kiedy to powstało Towarzystwo Historyczne Obwodu Noteckiego. Zadaniem Towarzystwa było prowadzenie badań naukowych dotyczących regionu. Z tymi pracami rozpoczęto również działalność zbieracką. Początkowo zbiory były bardzo ubogie, ale z czasem zakupiono …

Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy Czytaj więcej »